IZJAVA O DOSTOPNOSTI IN OCENA NESORAZMERNEGA DELEŽA

Lekarna Ajdovščina se zavezuje omogočati dostopnost do spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZinfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.lekarna-ajdovscina.si. Skrbnik spletišča je Lekarna Ajdovščina.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče https://www.lekarna-ajdovscina.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij na podlagi spodaj navedenih izjem.

Nadalje Lekarna Ajdovščina ocenjuje, da bi za zavod nastale nesorazmerno visoke finančne posledice, v kolikor bi želeli celotno vsebino spletne strani prilagoditi (npr. vse video vsebine opremiti s podnapisi ali jih prevajati v znakovni jezik). Obseg spletnih vsebin namreč ni zanemarljiv, hkrati pa se redno posodablja. Prav tako je Lekarna Ajdovščina pri oceni nesorazmernega bremena poleg finančnih posledic upoštevala notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja, skladno z oceno o nesorazmernosti.

NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost  spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si nenehno spremljamo ter redno izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno s 6. členom ZDSMA.

Primeri takih vsebin sledijo v naslednjem seznamu.

 1. Skenirani dokumenti v PDF datotečni obliki.
 2. Odpiranje novih zavihkov ali oken brez opozorila uporabniku.
 3. Programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila).
 4. Organigram Lekarne Ajdovščina.
 5. Barvni kontrast med različnimi elementi spletne strani olajša uporabnikom prebiranje besedila. Težave lahko nastanejo pri obiskovalcih s slabovidnostjo ali barvno slepoto, saj se neustrezen barvni kontrast lahko zlije z besedilom, s čimer postane vsebina težje berljiva.
 6. Različne tabele s podatki, kjer ni možno enostavno omogočiti dostopnosti.
 7. Nekateri elementi nimajo vpisanega alternativnega opisa (atribut “alt”), katerega vpisovanje za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj so določene fotografije na spletišču prisotne zgolj kot vizualno dopolnilo besedilu.
 8. Spletno mesto v celoti ni prilagojeno za obiskovalce s posebnimi potrebami. Razlog za to izhaja iz nesorazmernega bremena, ki bi nastal za zavod. Lekarna Ajdovščina nesorazmerno breme ocenjuje tako, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za končnega uporabnika (obiskovalca), večino potrebnih prilagoditev za ljudi s posebnimi potrebami pa nudijo že sami operacijski sistemi ter tudi spletni brskalniki. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so uporabnikom dosegljive tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk, e-pošta).

DOSTOPNE ALTERNATIVE

Vse informacije, ki so dostopne na https://www.lekarna-ajdovscina.si, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

 • osebno v lekarniških enotah:
  • Lekarna Ajdovščina
  • Lekarna Vipava
 • na elektronskem naslovu: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
 • na telefonski številki: 05 364 38 30

NABOR STORITEV ZA DOSTOPNOST

Spletno mesto omogoča:

Besedilne alternative
Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost
Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

Razločljivost
Zagotovljen je ustrezen kontrast besedil. Spletna stran se lahko poveča za 200 %, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Dostopnost preko tipkovnice
Po spletni strani je možno brskati z uporabo miške in tipkovnice.

Napadi in druge fizične reakcije
Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin. Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Pomoč pri vnosu
V primeru napačnega vnosa v obrazec dobi uporabnik natančno razlago napake. Vnos se ne izbriše iz obrazca, tako da ga uporabnik lahko ustrezno popravi.

Kompatibilnost
Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena dne 18. 7. 2024.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si, nas lahko o tem obvestite na naslov: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si ali po telefonu 05 364 38 31.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Tel: 01 555 58 48
e-naslov: gp.irsid@gov.si