IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Lekarna Ajdovščina se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani https://lekarna-ajdovscina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran https://lekarna-ajdovscina.si.

 

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran Lekarne Ajdovščina je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ocenjujemo, da spletna stran še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj bi bile finančne posledice za zavod nesorazmerne s koristjo za uporabnika.

 

NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost  nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. Letna poročila),

 

DOSTOPNE ALTERNATIVE

 Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Lekarne Ajdovščina, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

  • osebno v lekarniških enotah:
    • Lekarna Ajdovščina
    • Lekarna Vipava
  • na elektronskem naslovu: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
  • na telefonski številki: 05 364 38 30

 

NABOR STORITEV ZA DOSTOPNOST

Spletno mesto omogoča:

 

Besedilne alternative

Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami.

 

Prilagodljivost

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

 

Razločljivost

Zagotovljen je ustrezen kontrast besedil. Spletna stran se lahko poveča za 200 %, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

 

Dostopnost preko tipkovnice

Po spletni strani je možno brskati z uporabo miške in tipkovnice.

 

Napadi in druge fizične reakcije

Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin. Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

 

Pomoč pri vnosu

V primeru napačnega vnosa v obrazec dobi uporabnik natančno razlago napake. Vnos se ne izbriše iz obrazca, tako da ga uporabnik lahko ustrezno popravi.

 

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

 

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020.

 

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 23. 9. 2020.

 

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Lekarne Ajdovščina za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si ali po telefonu 05 364 38 31.

 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si