IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Lekarna Ajdovščina se zavezuje omogočati dostopnost do spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.lekarna-ajdovscina.si. Skrbnik spletišča je Lekarna Ajdovščina.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče https://www.lekarna-ajdovscina.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost  spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno z 6. členom ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. Letna poročila),
 • organigram Lekarne Ajdovščina,
 • različne kompleksne tabele s podatki.

DOSTOPNE ALTERNATIVE

Vse informacije, ki so dostopne na https://www.lekarna-ajdovscina.si, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

 • osebno v lekarniških enotah:
  • Lekarna Ajdovščina
  • Lekarna Vipava
 • na elektronskem naslovu: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
 • na telefonski številki: 05 364 38 30

NABOR STORITEV ZA DOSTOPNOST

Spletno mesto omogoča:

Besedilne alternative
Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost
Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

Razločljivost
Zagotovljen je ustrezen kontrast besedil. Spletna stran se lahko poveča za 200 %, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Dostopnost preko tipkovnice
Po spletni strani je možno brskati z uporabo miške in tipkovnice.

Napadi in druge fizične reakcije
Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin. Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Pomoč pri vnosu
V primeru napačnega vnosa v obrazec dobi uporabnik natančno razlago napake. Vnos se ne izbriše iz obrazca, tako da ga uporabnik lahko ustrezno popravi.

Kompatibilnost
Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 4. 2023.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča https://www.lekarna-ajdovscina.si, nas lahko o tem obvestite na naslov: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si ali po telefonu 05 364 38 31.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Tel: 01 555 58 48
e-naslov: gp.irsid@gov.si