Predstavitev

Lekarništvo na zgornjevipavskem ima dolgoletno tradicijo, saj je bila prva lekarna v Vipavi odprta že leta 1826, kasneje, leta 1898, pa še v Ajdovščini.

LEKARNA AJDOVŠČINA deluje kot javni zavod od leta 1992, njegovi ustanoviteljici sta občini Ajdovščina in Vipava. V okviru zavoda delujeta dve enoti: Lekarna Ajdovščina in Lekarna Vipava, sedež zavoda pa je v Ajdovščini.

Opravlja lekarniške storitve, ki so opredeljene v Zakonu o lekarniški dejavnosti, ta pa je del primarne zdravstvene dejavnosti.

Obe lekarni sta verificirani pri Ministrstvu za zdravje.

Z zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalim blagom oskrbujemo približno 24.000 prebivalcev. Zaposlenih je 18 delavcev, od tega je 13 strokovnih delavcev.

Strokovne informacije nadgrajujemo v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Lekarniško zbornico Slovenije ter s predstavništvi farmacevtskih firm.

Poleg zdravil na recept in brez recepta imamo v obeh lekarnah širok izbor galenskih izdelkov, medicinskih pripomočkov, sredstev za nego in varovanje zdravja, otroško hrano in negovalno kozmetiko. Pri izdaji vsega navedenega vam nudimo strokovne informacije in nasvete za varno uporabo.